Tieto stránky obsahujú množstvo materiálov, ktoré vám pomôžu naučiť sa po dánsky. Osvojte si základné frázy, rozšírte si slovnú zásobu alebo si nájdite partnera, s ktorým si budete jazyk precvičovať.

O dánčine

Po dánsky hovorí približne 5.5 milióna ľudí, z čoho väčšina žije v samotnom Dánsku. Ďalších asi 50 000 ľudí hovoriacich po dánsky žije v severnom Nemecku a ďalšie menšie komunity v USA, Kanade a Argentíne.

Dánčina je jedným z úradných jazykov v Grónsku a na Faerských ostrovoch. Popri angličtine sa ju ako cudzí jazyk učí väčšina študentov na Islande.

Prečo sa teda učiť po dánsky?

Dáni si veľmi vážia akýkoľvek pokus o učenie sa ich jazyka, takže praktizovanie čo ste sa naučili, môže byť mimoriadne zábavné. Každý výlet alebo pobyt v Dánsku bude obohatený ak si pred odchodom nájdete čas na učenie sa tohoto jazyka.

Dorozumenie sa v celej Škandinávii
Po dánsky všeobecne rozumejú v iných škandinávskych krajinách ako Švédsko, Nórsko a Island, takže sa vám určite zíde pri cestovaní v týchto častiach sveta.

Je to výzva
Hoci je dánska gramatika v mnohom podobná s angličtinou, nie je to jednoduchý jazyk na učenie sa, najmä kvôli komplexnej výslovnosti. Ak ste zdatný lingvista hľadajúci výzvu, prečo sa neotestovať a nepokúsiť sa trochu naučiť po dánsky?

Ďalšie jazyky