Tieto stránky obsahujú množstvo materiálov, ktoré vám pomôžu naučiť sa po dánsky. Osvojte si základné frázy, rozšírte si slovnú zásobu alebo si nájdite partnera, s ktorým si budete jazyk precvičovať.

O dánčine

Po dánsky hovorí približne 5.5 milióna ľudí, z čoho väčšina žije v samotnom Dánsku. Ďalších asi 50 000 ľudí hovoriacich po dánsky žije v severnom Nemecku a ďalšie menšie komunity v USA, Kanade a Argentíne.

Dánčina je jedným z úradných jazykov v Grónsku a na Faerských ostrovoch. Popri angličtine sa ju ako cudzí jazyk učí väčšina študentov na Islande.

Prístav Nyhavn, Kodaň
Prístav Nyhavn, Kodaň

Prečo sa teda učiť po dánsky?

Dáni si veľmi vážia akýkoľvek pokus o učenie sa ich jazyka, takže praktizovanie čo ste sa naučili, môže byť mimoriadne zábavné. Každý výlet alebo pobyt v Dánsku bude obohatený ak si pred odchodom nájdete čas na učenie sa tohoto jazyka.

Dorozumenie sa v celej Škandinávii
Po dánsky všeobecne rozumejú v iných škandinávskych krajinách ako Švédsko, Nórsko a Island, takže sa vám určite zíde pri cestovaní v týchto častiach sveta.

Je to výzva
Hoci je dánska gramatika v mnohom podobná s angličtinou, nie je to jednoduchý jazyk na učenie sa, najmä kvôli komplexnej výslovnosti. Ak ste zdatný lingvista hľadajúci výzvu, prečo sa neotestovať a nepokúsiť sa trochu naučiť po dánsky?

Ďalšie jazyky