Cestovanie autobusom a vlakom

Niektoré z týchto fráz budú nutné ak cestujete autobusom alebo vlakom. Vrátane nápisov, ktoré môžte vidieť na staniciach.

Na vlakovej alebo autobusovej stanici

where's the ticket office? kde je predajňa lístkov?
where are the ticket machines? kde sú automaty na lístky?
what time's the next bus to …? o koľkej ide najbližší autobus do …?
Camden Camdenu
what time's the next train to …? o koľkej ide najbližší vlak do …?
Leeds Leedsu
can I buy a ticket on the bus? môžem si kúpiť lístok v autobuse?
can I buy a ticket on the train? môžem si kúpiť lístok vo vlaku?
how much is a … to London? koľko stojí … do Londýna?
single jednosmerný lístok
return spiatočný lístok
first class single jednosmerný lístok do prvej triedy
first class return spiatočný lístok do prvej triedy
I'd like a … to Bristol poprosím … do Bristolu
single jednosmerný lístok
return spiatočný lístok
child single jednosmerný detský lístok
child return spiatočný detský lístok
senior citizens' single jednosmerný dôchodcovský lístok
senior citizens' return spiatočný dôchodcovský lístok
first class single jednosmerný lístok do prvej triedy
first class return spiatočný lístok do prvej triedy
are there any reductions for off-peak travel? je zľava na cestovanie mimo dopravnej špičky?
when would you like to travel? kedy by ste chceli cestovať?
when will you be coming back? kedy sa budete vracať späť?
I'd like a return to …, coming back on Sunday prosím si spiatočný lístok do …, vracať sa budem v nedeľu
Newcastle Newcastle
which platform do I need for …? z ktorého nástupišťa odchádza vlak / autobus do …?
Manchester Manchesteru
is this the right platform for …? je toto správne nástupište do …?
Cardiff Cardiffu
where do I change for …? kde musím prestúpiť, ak chcem ísť do …?
Exeter Exeteru
you'll need to change at … musíte prestúpiť v …
Reading Readingu
can I have a timetable, please? môžem dostať cestovný poriadok, prosím?
how often do the buses run to …? ako často chodí autobus do …?
Bournemouth Bournemouth
how often do the trains run to …? ako často chodí vlak do …?
Coventry Coventry
I'd like to renew my season ticket, please rád / rada by som si predĺžil / predĺžila svoj sezónny lístok, prosím
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster nasledujúci vlak z druhého nástupišťa je do Doncasteru s odchodom 16.35
Platform 11 for the 10.22 to Guildford vlak do Guildfordu s odchodom 10.22 stojí na nástupišti 11
the next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzance nasledujúci vlak z nástupišťa 5 je vlak do Penzance s odchodom 18.03
the train's running late vlak mešká
the train's been cancelled vlak bol zrušený

V autobuse alebo vo vlaku

does this bus stop at …? stojí tento autobus na …?
Trafalgar Square Trafalgarskom námestí
does this train stop at …? stojí tento vlak v …?
Leicester Leicesteri
could I put this in the hold, please? môžem si to, prosím, odložiť sem?
could you tell me when we get to …? môžte mi prosím povedať keď budeme pri …?
the university univerzite
could you please stop at …? mohli by ste prosím zastaviť na / pri …?
the airport letisku
is this seat free? je toto miesto voľné?
is this seat taken? je toto miesto obsadené?
do you mind if I sit here? môžem si prisadnúť?
tickets, please lístok, prosím
all tickets and railcards, please všetky lístky a zľavnenky, prosím
could I see your ticket, please? môžem vidieť váš lístok, prosím?
I've lost my ticket stratil som lístok
what time do we arrive in …? o koľkej by sme mali byť v …?
Sheffield Sheffielde
what's this stop? aká je toto stanica?
what's the next stop? aká je ďalšia stanica?
this is my stop toto je moja stanica / zástavka
I'm getting off here tu vystupujem
is there a buffet car on the train? je vo vlaku jedálenský vozeň?
do you mind if I open the window? bude vám vadiť, ak otvorím okno?
we are now approaching London Kings Cross práve vchádzame do stanice London Kings Cross
this train terminates here toto je konečná stanica
all change, please všetci vystúpte, prosím
please take all your luggage and personal belongings with you prosím, nezabudnite si zobrať so sebou všetku batožinu a osobné veci

Metro

could you tell me where the nearest Tube station is? mohli by ste mi prosím povedať kde je nabližšia stanica metra?
where's there a map of the Underground? kde je mapa metra?
over there tamto
which line do I need for Camden Town? ktorú linku metra potrebujem, keď sa chcem dostať do Camden Town?
how many stops is it to …? koľko zástavok je do …?
Westminster Westminsteru
I'd like a Day Travelcard, please poprosím celodenný lístok
which zones? na ktoré zóny?
zones 1-2 zóny 1 a 2
I'd like an Oyster card, please poprosím Oyster kartu (cestovná karta s predplateným kreditom na cestovanie metrom) (cestovná karta s predplateným kreditom na cestovanie metrom a autobusom v Londýne)
I'd like to put £10 on it chcel by som vložiť na kartu 10 libier

Nápisy, ktoré môžte uvidieť

Tickets Lístky
Platform Nástupište
Waiting room Čakáreň
Left luggage Úschovňa batožiny
Lost property Straty a nálezy
Underground Metro
Bus stop Autobusová zástavka
Request stop Zástavka na znamenie
On time Načas
Expected Očakávaný
Delayed Meškanie
Cancelled Zrušený
Calling at ... Stanice: / Stojí v …
Seat Sedadlo
Car Vozeň
Priority seat Vyhradené sedadlo (sedadlo, ktoré by malo byť ponúknuté tým, ktorí majú problémy dlhšie stáť, ako napr. tehotným ženám, starším ľuďom alebo ľuďom s postihnutím.)
To trains K vlakom
Trains to London Vlaky do Londýna
Way out Východ
Mind the gap Pozor na medzeru
Northbound platform Nástupište pre severný smer
Eastbound platform Nástupište pre východný smer
Southbound platform Nástupište pre južný smer
Westbound platform Nástupište pre západný smer
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.