Dohodnutie si stretnutia

Tieto anglické frázy vám pomôžu pozvať niekoho von a dohodnúť sa, kedy a kde sa stretnúť.

Ako si dohodnúť schôdzku

are you up to anything this evening? máš už plán na dnes večer?
have you got any plans for …? máš už plány na …?
this evening dnes večer
tomorrow zajtra
the weekend víkend
are you free …? máš čas …?
this evening dnes večer
tomorrow afternoon zajtra poobede
tomorrow evening zajtra večer
what would you like to do this evening? čo by si chcela / chcel robiť dnes večer?
do you want to go somewhere at the weekend? chceš ísť niekam cez víkend?
would you like to join me for something to eat? nezašla / nezašiel by si sa so mnou najesť?
do you fancy going out tonight? máš chuť ísť dnes večer von?
sure jasné
I'd love to veľmi rada / rád
sounds good to znie dobre
that sounds like fun to znie super
sorry, I can't make it prepáč, nemôžem
I'm afraid I already have plans prepáč, už mám niečo naplánované
I'm too tired som unavená / unavený
I'm staying in tonight dnes večer chcem zostať doma
I've got too much work to do mám veľa práce
I need to study musím sa učiť
I'm very busy at the moment teraz mám veľa práce

Dohodnutie si miesta a času

what time shall we meet? o koľkej sa stretneme?
let's meet at … stretnime sa o …
eight o'clock ôsmej
where would you like to meet? kde sa stretneme?
I'll see you … at ten o'clock stretnime sa o desiatej …
in the pub v pube / v bare
at the cinema pred kinom
I'll meet you there stretneme sa tam
see you there! vidíme sa tam!
let me know if you can make it daj mi vedieť či môžeš
I'll call you later zavolám ti neskôr
what's your address? aká je tvoja adresa?

Stretnutie

I'm running a little late trošku meškám
I'll be there in … minutes budem tam o … minút
five päť
ten desať
fifteen pätnásť
have you been here long? si tu už dlho?
have you been waiting long? čakáš dlho?
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom