Jazyky a komunikácia

Tu sú niektoré z anglických fráz, ktoré vám umožnia rozhovor o jazykoch ktorými hovoríte a tiež niektoré iné výrazy vzťahujúce sa k učeniu jazykov.

what languages can you speak? ktorými jazykmi hovoríte?
I speak … hovorím …
French, Spanish, and a little Russian po francúzsky, španielsky a trochu po rusky
fluent German plynule po nemecky
I can get by in … dohovorím sa po …
Italian taliansky
I'm learning … učím sa po …
Chinese čínsky
where did you learn your English? kde ste sa naučili po anglicky?
at school v škole
at university na vysokej škole
I took a course chodil som na kurz
I taught myself naučil som sa sám
do you understand? rozumiete?
did you understand? rozumeli ste?
yes, I understood ano, rozumel som?
sorry, I didn't understand prepáčte, nerozumel som vám

Ak ste nepočuli, čo vám niekto povedal, poviete:

sorry? alebo excuse me? prepáčte? alebo prosím?
how do you say ... in English? ako sa povie ... po anglicky?
how do you spell that? ako sa to píše?
how do you pronounce this word? ako sa vyslovuje toto slovo?
you speak very good English hovoríte veľmi dobre po anglicky?
your English is very good vaša angličtina je veľmi dobrá
I'm a little out of practice trochu som vyšiel z cviku
I'd like to practise my … rád by som sa precvičil v …
Portuguese portugalčine
let's speak in … hovorme po …
English anglicky
Italian taliansky
what's this called? ako sa to volá?
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom