Telefonovanie

Frázy v tejto časti sa bežne používajú v telefonických konverzáciách, pri telefonovaní do informačných služieb a pri používaní mobilov.

Telefonovanie a odpovedanie na telefonát

hello! prosím
John speaking John pri telefóne
it's Maria here tu je Mária
could I speak to …, please? môžem, prosím, hovoriť s …?
Bill Billom
speaking! pri telefóne!
who's calling? kto volá?
could I ask who's calling? môžem vedieť kto volá?
where are you calling from? odkiaľ voláte?
what company are you calling from? z akej firmy voláte?
how do you spell that? môžte mi to vyhláskovať?
do you know what extension he's on? viete akú má klapku?
one moment, please moment, prosím
hold the line, please zostaňte na linke, prosím
I'll put him on zavolám ho
I'll put her on zavolám ju
I'm sorry, he's … je mi ľúto, je …
not available at the moment momentálne zaneprázdnený
in a meeting na stretnutí
I'm sorry, she's … je mi ľúto, …
on another call má druhý hovor
not in at the moment momentálne tu nie je
would you like to leave a message? chceli by ste nechať odkaz?
could you ask him to call me? môžte mu, prosím, odkázať, aby mi zavolal?
could you ask her to call me? môžte jej, prosím, odkázať, aby mi zavolala?
can I take your number? môžem si poznačiť vaše číslo?
what's your number? aké je vaše číslo?
could I take your name and number, please? môžem poprosiť vaše meno a číslo?
I'll call back later zavolám neskôr
is it convenient to talk at the moment? máte čas teraz so mnou hovoriť?
can I call you back? môžem vám zavolať naspäť?
please call back later prosím, zavolajte neskôr
thanks for calling ďakujem za zavolanie
how do I get an outside line? ako sa dá odtiaľto volať externá linka?
have you got a telephone directory? máte telefónny zoznam?
can I use your phone? smiem použiť váš telefón?

Ak dostanete neželaný telefonát, môžu sa vám zísť nasledujúce frázy:

I'm sorry, I'm not interested je mi ľúto, ale nemám záujem
sorry, I'm busy at the moment prepáčte, momentálne som zaneprázdnený / zaneprázdnená

Problémy

I can't get a dialling tone nemôžem dostať volací tón
the line's engaged je obsadené
I can't get through at the moment nemôžem sa momentálne dovolať
I'm only getting an answering machine je tam iba záznamník
sorry, you must have the wrong number je mi ľúto, máte nesprávne číslo
can you hear me OK? počujete ma dobre?
I can't hear you very well nepočujem vás dobre
it's a bad line spojenie je veľmi zlé
could you please repeat that? môžte to zopakovať?
I've been cut off prerušilo ma

Informácie o telefónnych číslach

do you know the number for …? viete aké je číslo na …?
directory enquiries informácie o telefónnych číslach
international directory enquiries informácie o medzinárodných telefónnych číslach
could you tell me the number for …? mohli by ste mi povedať telefónne číslo …?
the National Gallery Národnej galérie
do you know the address? viete mi povedať adresu?
I'm afraid that number's ex-directory obávam sa, že to číslo nie je v telefónnom zozname
could you tell me the dialing code for …? mohli by ste mi povedať volaciu predvoľbu do …?
Manchester Manchestru

Mobilné telefóny

my battery's about to run out za chvíľu sa mi vybije baterka
I need to charge up my phone potrebujem si nabiť telefón
I'm about to run out of credit za chvíľu sa mi minie kredit
sorry, I ran out of credit prepáčte, minul sa mi kredit
I can't get a signal nie je tu signál
I've got a very weak signal je tu veľmi slabý signál
I'll send you a text pošlem vám sms-ku
I'll text you later pošlem vám neskôr sms-ku
could I borrow your phone, please? môžem si, prosím, požičať tvoj telefón?
I'd like a phonecard, please poprosím telefónnu kartu

Príklad uvítacieho odkazu na záznamníku

Thank you for calling. Ďakujem za zavolanie.
There's no-one here to take your call at the moment. Momentálne nie sme prítomní.
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. Po zaznení tónu nechajte, prosím, odkaz a my vám zavolám akonáhle to bude možné.
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom