V práci

Niektoré z týchto anglických fráz vám môžu pomôcť na pracovisku.

Všeobecné frázy

how long have you worked here? ako dlho tu už pracuješ?
I'm going out for lunch idem na obed
I'll be back at 1.30 vráti sa o 13.30
how long does it take you to get to work? ako dlho ti trvá cesta do práce?
the traffic was terrible today doprava dnes bola hrozná
how do you get to work? ako chodíš do roboty?

Dúfame, že toto nikdy nebudete počuť:

you're fired! máte výpoveď!

Absencia z práce

she's on maternity leave je na materskej dovolenke
he's on paternity leave on (otec) je na materskej dovolenke
he's off sick today je chorý, dnes nie je v práci
he's not in today dnes nie je v práci
she's on holiday má dovolenku
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today necítim sa dobre, nebudem môcť dnes prísť do práce

Komunikácia so zákazníkom alebo klientom

he's with a customer at the moment je práve so zákazníkom
I'll be with you in a moment hneď som pri vás
sorry to keep you waiting prepáčte, že ste museli čakať
can I help you? môžem vám pomôcť?
do you need any help? pomôžem vám?
what can I do for you? čo môžem pre vás urobiť?

V kancelárii

he's in a meeting je na stretnutí
what time does the meeting start? o koľkej začína stretnutie?
what time does the meeting finish? o koľkej končí stretnutie?
the reception's on the first floor recepcia je na prvom poschodí
I'll be free after lunch budem mať čas po obede
she's having a leaving-do on Friday v piatok má rozlúčkovú oslavu (hovorovo)
she's resigned dala výpoveď
this invoice is overdue táto faktúra je už po lehote splatnosti
he's been promoted povýšili ho
here's my business card tu je moja vizitka
can I see the report? môžem vidieť správu?
I need to do some photocopying potrebujem niečo prefotiť
where's the photocopier? kde je fotokopírka?
the photocopier's jammed fotokopírka je zaseknutá
I've left the file on your desk nechal / nechala som ti tú zložku na stole

Problémy s počítačom

there's a problem with my computer mám problém s počítačom
the system's down at the moment systém momentálne nefunguje
the internet's down at the moment internet momentálne nefunguje
I can't access my emails nemôžem sa dostať do svojich emailov
the printer isn't working nefunguje tlačiareň
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom