Záujmy

Nasledujú užitočné frázy o záujmoch a koníčkoch.

O veciach, ktoré máte radi

what do you like doing in your spare time? čo rád / rada robíš vo voľnom čase?
I like … rád / rada …
watching TV pozerám televízor
listening to music počúvam hudbu
walking sa prechádzam
jogging behám
I quite like … celkom rád / rada …
cooking varím
playing chess hrám šach
yoga cvičím jogu
I really like … veľmi rád / rada …
swimming plávam
dancing tancujem
I love … miľujem …
the theatre divadlo
the cinema kino
going out chodiť sa zabávať
clubbing chodiť na diskotéku
I enjoy travelling rád / rada cestujem

O veciach, ktoré nemáte radi

I don't like … nemám rád / rada …
pubs puby (krčmy)
noisy bars hlučné bary
nightclubs diskotéky
I hate … nenávidím …
shopping nakupovanie
I can't stand … neznášam …
football futbal

Ďalšie frázy o koníčkoch

I'm interested in … zaujímam sa o …
photography fotografovanie
history históriu
languages cudzie jazyky
I read a lot veľa čítam
have you read any good books lately? čítal / čítala si v poslednom čase nejakú dobrú knihu?
have you seen any good films recently? videl / videla si v poslednom čase nejaký dobrý film?

Šport

do you play any sports? robíš nejaký šport?
yes, I play … áno, hrám …
football futbal
tennis tenis
golf golf
I'm a member of a gym chodím do posilovne
no, I'm not particularly sporty nie, nie som veľmi na šport
I like watching football rád / rada pozerám futbal
which team do you support? ktorému tímu fandíš?
I support … fandím …
Manchester United Manchesteru United
Chelsea Chelsea
I'm not interested in football nezaujímam sa o futbal

Hudba

do you play any instruments? hráš na nejaký hudobný nástroj?
yes, I play … áno, hrám na …
the guitar gitaru
yes, I've played the piano for … years áno, hrám na klavír už … rokov
five päť
I'm learning to play … učím sa hrať na …
the violin husle
I'm in a band som v kapele
I sing in a choir spievam v zbore
what sort of music do you like? akú hudbu máš rád?
what sort of music do you listen to? akú hudbu počúvaš?
pop pop
rock rock
dance tanečnú
classical klasickú
anything, really v podstate hocičo
lots of different stuff rôzne štýly
have you got any favourite bands? máš obľúbenú skupinu?
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom